LOJİSTİK VE DEPOLAMA

Lojistik ve Depolama Nedir ? Avantajları Nelerdir ?

Tüm depolarda ürün kabul, adresleme, toplama ve yükleme RF terminalleriyle yapılmakta ve ürünler depo yönetim sistemi ile izlenebilmektedir.

Depoların tamamı raflı ve adresli stoklama düzenine göre tasarlanmış olup tüm ekipmanlar mevcuttur. Müşterilerin ve projelerin gerekliliklerine göre farklı raf çözümleri uygulanmaktadır.

Lojistik’te depolama: belirli nokta/noktalardan gelen ürünlerin/yüklerin teslim alınıp, belirli bir süre korunup, belirli nokta/noktalara gönderilmek üzere hazırlanmasıdır. Depolama süresinin uzunluğu depoları farklılaştırır. Depolama süresinin uzun olduğu yerlere depo denirken, süre kısaldıkça bu yerlere Dağıtım Merkezi (Distribution Centre), daha da kısaldıkça aktarma merkezi (Transfer Center – Hub) denir.

Depo Tipleri

 • Genel Depolama (Raflı)
 • Genel Depolama (Dökme)
 • Askılı Tekstil Depolama
 • Tam Otomatik Depolama
 • Gümrüklü Depolama
 • Soğuk Depolama
 • Aktarma Merkezleri

Depolarda verilen hizmetler;

 • Mal kabul ve kalite kontrol
 • Depolama ve stok yönetimi
 • FIFO, LIFO, LOT, seri numarası, üretim tarihi ve son kullanma tarihi bazında envanter kontrolü
 • İade lojistiği yönetimi
 • Yıllık ve dönemsel stok sayımları
 • Çapraz sevkiyat
 • Katma değerli depolama hizmetleri
 • ERP ve benzeri tüm sistemlerle entegrasyon

DEPODAN DİREKT TESLİMAT

Bu sevkiyat türünde, ürün doğrudan imalatçıdan nihai müşteriye sevk edilir.
Eğer var ise, perakendecinin işlevi siparişi almak ve teslimat isteğini imalatçıya bildirmekten ibarettir.
Perakendeci stok bulundurmaz, tüm stoklar imalatçı tarafından tutulur.
Başka bir değişle bir malın toptan satıldığı veya çokça bulunduğu yer demektir.
Ürünlere zaman yararı ve fiziksel dağıtımın ekonomik güvenilirliğini sağlamaktır.
Depolama beklenmedik zamanda ve istenen miktarlardaki talebin karşılanmasına olanak sağlar.
Geleneksel yönetim anlayışında depolar sadece ürünlerin saklandığı yer olarak algılanır.
Günümüzde tedarik zinciri yönetimi içerisinde pazarlamaya yardımcı bir süreç olarak görülmektedir.
Dağıtım Merkezlerinin İşlevleri
Toplama / Yığma – Ürünlerin stoklama ya da çapraz sevkiyat amacıyla içeri alınması
Tasnifleme – Aynı tipteki ürünleri bir araya koyma
Ayırma – Siparişlere göre ürün ayırma
Çeşitlendirme – Çoklu ürün gruplarıyla müşteri siparişi oluşturma
Depolama İşlevi

Bir deponun en önemli hedefleri şu şekilde açıklanabilir:

 • Alanının verimliliğini arttırmak
 • Depo araç gereçlerinin kullanım verimliliğini arttırmak
 • Planına sadık kalmak
 • Ulaşılabilirliği maksimum kılmak
 • Ürünün korunmasını sağlamak
 • Verimliliğinden kasıt, malın depolanması ve dağıtılması işleminin en kısa sürede ve en az hatayla yapılaması yeteneğidir.
Dil Seçiniz / Language »